Tag Archives: yêu con

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ: KHI NÀO? NHƯ THẾ NÀO?

Zip và các bạn được dạy về giới tính/tuổi dậy thì vào kỳ học gần cuối của lớp 5. Trong kỳ học 6 tuần này, ngoài topic lớn khác, mỗi tuần sẽ có 1 giờ giáo viên dạy riêng về giới tính. Tôi đã nói chuyện với cô giáo của Zip xin phép được tham […]