Tag Archives: mưa

Bức ảnh khiến triệu người xúc động

Trường Jenna tổ chức cho các bạn đi khám phá thiên nhiên ở 1 trại quần ngựa & khu rừng cạnh đó. Có lẽ nhà trường cố tình chọn ngày mưa để các bạn được tiếp xúc với những sinh vật xuất hiện trong môi trường ẩm ướt. Các phụ huynh đều được thông báo […]