Tag Archives: làm mẹ

Định hướng cho con

Hôm nay đọc được câu chuyện này: Mình biết chị này khá lâu , chị là một trong vài người được gọi là khá giả trong cái thời mà đa số người Việt chưa ổn định trong những năm 80-90 ở nơi mình sống , vì chị đi ra nước ngoài từ trước năm 75 […]