Tag Archives: đóng phim

Diễn viên 13 tuổi đóng vai nhạy cảm

Bản thân tôi cũng là 1 người mẹ có con gái là diễn viên nên tôi nghĩ mình cần đóng góp tiếng nói về vấn đề này. Nhân đọc bài viết trên VTC news, xin trích dẫn để bạn đọc rộng đường tham khảo. Chúng ta lên án nạn ấu dâm nhưng lại để cô […]